Day On The Bay Raffle!

Xổ Số Trúng Thưởng Một Ngày Ở San Diego Bay!

Please fill out the questionaire below to enter the raffle!
We will contact the winner via email or phone number.

Xin vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới để tham gia. Ban tổ chức sẽ liên lạc với người thắng quộc qua email hoặc số điện thoại.