Tư Vấn Tín Dụng

Làm Theo Hướng Dẫn Bên Dưới

Bước 1

Lấy bảng điểm tín dụng từ 3 bureaus từ MyFreeScoreNow. MyFreeScoreNow sẽ charge $4.99 phí giao dịch

- Nếu như bạn không đăng kí chương trình, bạn nên nhớ huỷ khoản đăng kí từ MyFreeScoreNow trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng kí
MyFreeScoreNow

Bước 2

Chọn 45 phút trống trong lịch của chuyên gia

Để buổi tư vấn với chuyên gia được suôn sẻ, bạn hãy nên nhớ:

- Hoàn thành Bước 1 để có bảng điểm tín dụng sẵn sàng cho chuyên gia.

- Trong buổi tư vấn, bạn nên tìm nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ tư vấn và không gây phân tâm

Đặt Lịch