Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể giúp tôi loại bỏ những mục nào?

Với sự hỗ trợ và xử lý tài liệu của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi đã thành công lớn với các vụ phá sản, tịch thu nhà, đòi nợ, bồi thường, thu hồi, hóa đơn y tế, nợ thẻ tín dụng, truy vấn, thanh toán chậm, địa chỉ cũ, bản án, tiền thuế và các khoản vay sinh viên.

Các mục loại bỏ có quay lại không?

Các mặt hàng không thể quay lại miễn là mặt hàng đó còn hiện tại hoặc đã được thanh toán tại thời điểm loại bỏ hoặc nếu bộ sưu tập cũ hơn ba năm. Điều này đúng trừ một số trường hợp rất hiếm.

Tại sao có nhiều kết quả khác nhau?

Có hai mặt trong cuộc chiến điểm tín dụng. Đôi khi, các chủ nợ và các văn phòng tín dụng đã hoàn toàn làm đúng mọi thứ và chúng tôi không có trường hợp nào chống lại họ. Trung bình, khách hàng có thể loại bỏ 80% các khoản mục tiêu cực khỏi báo cáo tín dụng.

Sẽ mất bao lâu để nâng điểm tín dụng của tôi?

Thông qua các dịch vụ của chúng tôi, 93% khách hàng của chúng tôi thấy điểm tín dụng của họ tăng 10 điểm trở lên trong 35 ngày đầu tiên. Trong toàn bộ thời hạn 180 ngày của hợp đồng, mức tăng điểm tín dụng trung bình là 102,7 điểm. Xem phân tích thống kê đầy đủ.

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho dịch vụ này?

Chúng tôi có các gói khác nhau phù hợp với nhu cầu của tất cả khách hàng. Để biết chi phí, vui lòng xem phần định giá của chúng tôi.

Đào tạo và giáo dục tín chỉ có giá trị không?

Trái ngược với những gì mà văn phòng tín dụng muốn bạn tin tưởng, đào tạo tín dụng thực sự hiệu quả trong hầu hết các trường hợp. Nhưng nó chỉ hoạt động nếu bạn nhận được lời khuyên tốt nhất từ ​​một chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bất kỳ ai có điểm tín dụng dưới 720 đều có thể hưởng lợi lâu dài từ những lời khuyên và thông tin được cung cấp thông qua giáo dục tín chỉ. Tuy nhiên, có những yếu tố hạn chế sẽ ngăn cản chúng tôi giúp bạn. Hai yếu tố chính là: (1) tình hình tài chính của bạn và / hoặc (2) khung thời gian mà bạn cần để đạt được kết quả của mình. Có thể xóa bất kỳ thứ gì khỏi báo cáo tín dụng, ngay cả các mục chính xác. Ví dụ, nếu chủ nợ mắc lỗi hoặc không tuân thủ khung thời gian cụ thể, khoản mục bị phủ định có thể bị xóa.

Đào tạo tính chỉ có hợp pháp không?

Có, đào tạo tín chỉ là hợp pháp và các dịch vụ giáo dục tín chỉ và xử lý tài liệu của chúng tôi sẽ giúp bạn sử dụng luật có lợi cho mình. Luật đó được gọi là “Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng”. FCRA cho bạn quyền tranh chấp bất kỳ mục nào trên báo cáo tín dụng của bạn. Nếu mục đó không thể được xác minh trong một thời gian hợp lý (thường là 30 ngày) thì nó phải bị loại bỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 79% tất cả các báo cáo tín dụng có sai sót. Đây là gần 8 trong số 10 báo cáo. Do đó hầu hết các báo cáo tín dụng được cải thiện ngay lập tức. Đối với các mặt hàng bị tranh chấp không phải là lỗi, chủ nợ hoặc người cung cấp thường không thể tìm thấy hồ sơ hoặc tài liệu đã ký trong thời gian quy định và mặt hàng đó sẽ bị loại bỏ. Đôi khi người cung cấp sẽ nói rằng nó đã được xác minh bằng cách không cung cấp bằng chứng. Công việc của chúng tôi là chuẩn bị các tài liệu thách thức điều này và chúng tôi rất giỏi trong việc đó.